بلاگ

نمونه دادخواست ملک مشاع قولنامه ای|خطرات خرید ملک مشاع

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع

نمونه دادخواست ملک مشاع یکی از موارد مهم در میان دادخواست هاست. ملک مشاع به اموالی می گوبند که بین چند نفر بصورت شریکی و مشترک است. و در حیطه اموال غیر منقول به حساب می آید. و رسیدگی به آن جزو وظایف وکیل ملکی تهران است.

بیشتر بدانید : بهترین وکیل قم

ملک مشاع به چه ملکی می‌گویند و خرید و فروش آن چگونه است؟

برای شناختن اموال مشاع و نوشتن نمونه دادخواست ملک مشاع  ابتدا لازم است کلیتی در این رابطه بدانید. در نظر داشته باشید مثلاً اگر ملکی بین زن و شوهر مشترک باشد به این صورت که دودانگ برای زن و چهار دانگ برای شوهر باشد . در این صورت زن و شوهر در آن ملک شریکند و نباید ادعا داشته باشند که شخصی که مثلاً چهاردونگ دارد، قانوناً حق بیشتری داشته و می‌تواند هر طور بخواهد عمل کند.

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع قولنامه ای

بلکه اصل بر این است که این اموال مشاعی می‌باشد. مگر اینکه توافقی بین دو نفر باشد. به عبارت دیگر یک مال مشاع ملک یا مالیست که چند مالک داشته باشد.  و سهم هر کس مشخص نشده باشد یا به عبارتی افراز نشده باشد. به خاطر همین تمامی مالکین در کل ملک شریکند و این مسئله موجبات اختلافات بسیار زیادی در بین شرکا را به وجود می‌آورد.

فروش مال مشاع و نمونه دادخواست ملک مشاع

اگر سند یک ملک مشاع به صورت مشاع باشد تمامی بخش‌های آن مربوط به تمامی شرکاست . و شرکا در واقع تک تک مالک این زمینند و هرگونه خرید و فروش این ملک مخاطرات زیادی دارد . و معمولاً این نوع مال‌ها به نسبت اموالی که افراز شده اند قیمت کمتری دارند.

اگر شما بیشترین درصد از مال مشاع را داشته باشید باز هم بدون اجازه شریک خود و رضایت او نمی‌توانید آن را بفروشید. یا هر تصرفی در آن انجام دهید. به خاطر همین بهترین راه این است که نسبت به افراز آن اقدام نمایید.

قوانین مربوط به افراز املاک مشاع و خرید و فروش آن

ملک مشاع در سه صورت : تقسیم به رد ، تقسیم نمودن به تعدیل و تقسیم نمودن به صورت افراز می تواند از حالت مشاع درآورده شود. قانون مربوط به افراز این نوع اموال به این صورت است که نیاز نیست بر آن ارزش گذاری شود . و هر مالک معادل سهم خودش را برمی‌دارد.

و این کار توافقی و بر اساس رضایت مالکین انجام می‌شود. ممکن است یکی از مالکین ملک به دادگاه مراجعه نماید و درخواست افراز ملک مشاعش را بکند .که در این صورت قاضی در این رابطه حکم می‌کند.

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع و قولنامه ای
خرید و فروش ملک مشاع قولنامه‌ای افراز نمودن ملک مشاع قولنامه

برای نوشتن نمونه دادخواست ملک مشاع قولنامه ای در مرحله دوم لازم است بدانیم قولنامه چیست؟ منظور از قولنامه قراردادی می‌باشد که بین دو نفر که تصمیم به انجام یک معامله دارند برقرار می‌شود . و در آن مورد معامله و تعهدات دو طرف ذکر می‌شود و مدت آن تعیین می‌گردد. که پس از مدت تعیین شده ملک باید به نام طرف مقابل انتقال یابد.

در رابطه با قولنامه ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.به این صورت که در صورت عدم انجام تعهدات ، فرد باید خسارت دهد . اگر در زمان فروش ملک مشاع کلیه مالکین سند قولنامه‌ای رضایت خود را اعلام نمایند .در این صورت دیگر نیازی به افراز ملک برای فروش آن نیست.

اگر بخواهید املاک مشاع قولنامه‌ای خود را بفروشید و از طریق دادگاه دادخواستی را تنظیم و با موضوع فروش مال مشاع تقدیم دادگاه کنید .در این صورت دادگاه ملک را ارزش گذاری می‌کند و در مزایده به فروش می‌رساند و سهم هر شریک را برای او واریز می‌کند.

 

برای فروش و افراز ملک مشاع به دادگاه مراجعه کنیم یا ثبت

برای پاسخ دادن به این سوال باید در نظر داشت که اداره ثبت فقط وقتی این موضوع را بررسی می‌کند که عملیات ثبتی انجام شده باشد. و ملک سند رسمی داشته باشد. اما در مورد ملک‌هایی که قولنامه ای هستند و هنوز ثبت نشده‌اند ، مرجع رسیدگی به آنها دادگاه‌های حقوقی می‌باشد که در محل ملک قرار دارند.

نمونه دادخواست
خرید و فروش ملک مشاع

طبق قانون خرید و فروش ملک مشاع وقتی قابل افراز بودن آن اثبات نشده باشد.بنابر درخواست شرکا و طبق دستور دادگاه در مزایده به فروش می‌رسد. نکته مهم اینجاست که زمان دستور فروش رسیدگی به آن سرعت بالایی دارد . و در اغلب مواقع قاضی با مشاهده مدارک کلی یا گواهی امکان افراز آن و استعلام از ثبت دستور فروش را صادر می‌کند .

البته گاهی هم ممکن است قاضی از سایر مالکین بخواهد در دادگاه حاضر شوند و سپس دستور فروش را صادر کند.در ادامه در رابطه با معامله فضولی توضیح خواهیم دادو نمونه دادخواست ملک مشاع قولنامه ای را ارائه می دهیم.

فضولی در ملک مشاع چه معامله‌ای است

وقتی هر کدام از شرکا ملک خود را می‌فروشند معامله‌ی که انجام شده نسبت به سهم وی درست است و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی خواهد بود. در این صورت شرکا می توانند این معامله فضولی را بپذیرند یا آن را رد کنند . اگر شریک مال مشاع فقط قسمت متعلق به خود را بفروشد ،معامله او صحیح است .

ولی آن ها می‌توانند مبلغ پرداخت شده توسط خریدار جدید را به وی بدهند و مالکیت آن سهم فروخته شده را از آن خود کنند.

خلع ید در املاک مشایی

خلع ید یعنی از قصد جلوگیری کردن و دادخواست خلع ید زمانی مطرح می‌شود که یکی از مالکین ملک مشاع بدون رضایت دیگران ملک را در تصرف خود درآورد .و به اخطار دیگران هم توجه نکند .مثلاً یک ملکی که چند ورثه دارد ، یکی از ورثه در آن زندگی می‌کند و به بقیه اجازه ورود به آن ملک را نمی‌دهد .

در این صورت طبق قانون چهل و سوم درخواست خلع ید املاک و گرفتن دستور فروش در رابطه با راه حل این موضوع اقدام می‌شود . خلع ید به این معنی است که ملک از تصرف مالکین درآمده تا توافق رسیدن همه به کسی داده نمی‌شود.

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع و قولنامه ای
مواردی که موجب ابطال فروش ملک مشاع می‌شود

گاهی اوقات برای افراد این سوال پیش می‌آید که آیا امکان باطل کردن دستور فروش ملک مشاع وجود دارد.؟در صورتی که توسط یکی از شرکا ملک برای سایرین و بقیه شرکا حق شفعه داشته باشد. طبق توضیحات داده شده ایجاد شود یعنی شرکا می‌توانند بهای ملک را به مالک جدید بپردازند و صاحب سهم او شوند.
اما امکان باطل کردن دستور فروش ملک مشاع فقط وقتی امکان پذیر است که ملکی را که قابل افراز است به فروش برسانند .و اگر تشریفات قانونی درست اجرا نشود،  شخص ثالثی نسبت به آن اعتراض انجام دهد در مورد ابطال آن صحبت می‌شود.

فروختن مال مشاع بدون اجازه شریک

وقتی شما با فرد یا افرادی به صورت مشاعی شریک هستید .از میزان سهمی که دارید در کلیه مزایا و ویژگی‌های آن نیز شریکید . مگر اینکه جور دیگری با شرکا توافق کرده باشید . پس اگر یکی از شرکا بدون شریک خود ملک مشاع را بفروشد ، و معامله‌ای را انجام داده باشد، این معامله قابل فسخ است.

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع قولنامه ای

در زیر نمونه ای از دادخواست ملک مشاع آمده است.

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع و افراز
گرفتن دستور فروش مال مشاع با سند عادی

منظور از فروش مال مشاع با سند عادی همان مال مشاع قولنامه‌ای است. ممکن است مالی سابقه سند ثبتی نداشته باشد و به صورت مشاع به تصرف دو یا چند شریک باشد .به این املاک املاک قولنامه می‌گویند . برای فروش املاک مشاع با سند عادی ابتدا دادخواست باید به دادگاه ارائه گردد.

چرا که ملک‌هایی که قابل افرازند و سند عادی دارند نیاز به یک سری مراحل اضافی ندارند. ممکن است وکیل املاک توصیه کند که قبل از اینکه دادخواستی به دادگاه ارائه گردد ، نسبت به گرفتن گواهی از اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک نمایید تا مراحلتان کمتر شود.

با استفاده از نمونه دادخواست ملک مشاع قولنامه ای می توان دادخواستی را به دادگاه ارائه داد و سایر مراحل فروش را طی نمود.

1 دیدگاه در “نمونه دادخواست ملک مشاع قولنامه ای|خطرات خرید ملک مشاع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *