بلاگ

ارث و نحوه تقسیم آن به زبان ساده|فرمول تقسیم ارث

نحوه تقسیم ارث و میراث

نحوه تقسیم ارث چگونه است؟ اصلا ارث چیست؟ در بین دعاوی ملکی دو نوع دعوای اموال منقول و غیرمنقول داریم. اموال غیرمنقول مانند زمین و ملک که نیاز به وکیل ملکی تهران یا وکیل قم دارد . اموال منقول اموالی اند که قابل نقل و انتقالند و یکی از آن ها ارث می باشد. ارث چیست؟ پاسخ این سوال را به دو طریق میتوان توضیح داد:

اول اینکه وقتی فردی فوت می کند اموال و داراییهای او به صورت قهری به ورثه منتقل می شود که به این ارث می گویند . و دوم اینکه وقتی فردی فوت می کند کلیه اموالش به بازماندگان تعلق میگیرد.
ارث نیز مانند سایر مسائل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به خود را دارد. در قوانین کشور ما نیز تقسیم ارث بر اساس طبقات ارث انجام می‌گیرد. اولین موضوعی که با فوت یک نفر طرح می‌شود. مبحث دیون و همچنین دارایی هایی است که او از خود به جا گذاشته است. و بعد هم نحوه تقسیم ارث مطرح می شود.

 

بیشتر بخوانید: وکیل قم | بهترین و مجرب ترین وکیل در قم

 

ارث

ارث

نحوه تقسیم ارث پدر یا مادر یا فرزندان

بعد از مرگ یک فرد ممکن است افراد زیادی از او ارث ببرند. و هم چنین افرادی هم بر اساس شرایط و دلایلی از این ارث محروم بمانند. که در اینجا به صورت کامل توضیح خواهیم داد. مبحث ارث جزوه مباحثی است که معمولاً با اختلافات زیادی روبرو است. و گاهی به محاکم و دادگاه ها هم کشیده می شود.بنابر این آشنایی با نحوه تقسیم ارث می تواند کمک کننده باشد.

در دادگاه ها تعداد زیادی از پرونده ها مربوط به تقسیم ارث و میراث می باشد . و دلیل آن نیز این می باشد که بسیاری از ورثه از حقوق خود اطلاع ندارند. با قوانین مربوط به ارث آشنا نیستند. و اگر تا حدودی با این قوانین آشنا بودند این مسائل کمتر به وقوع می پیوست.

بنابراین ما در اینجا سعی می کنیم این مباحث را باز کنیم و توضیح دهیم که ارث چیست؟ و ورثه چه کسانی هستند؟. شرکت چگونه تقسیم میشود؟ و مباحثی مانند آن.

بیشتر بخوانید–>> خرید آپارتمان مطمئن در تهران

تعریف ارث

همه افراد روزی با مرگ مواجه می شوند. وقتی که یک فرد فوت می کند بلافاصله بعد از مرگ او و اطلاع ثبت احوال شناسنامه باطل میشود. و دست افراد از مال و دارایی های او کوتاه می شود . اموالش به ورثه می رسد. البته این هم مراحلی دارد و به این سرعت اتفاق نمی افتد.در ادامه مقاله می توانید با نحوه تقسیم ارث بیشتر آشنا شوید.

اینکه میراث متوفی چطور تقسیم شود. تقسیم ارث زن از شوهر ، ارث مرد از زن، اینکه ارث مادر چگونه تقسیم می شود؟و سایر موارد مشابه قوانین مربوط به خود را دارد. ورثه باید گواهی انحصار وراثت بگیرند . و بر اساس آن ماترک را بین خود و طبق اصولی که دارند تقسیم کنند.

نحوه تقسیم ارث و میراث

نحوه تقسیم ارث

بنابراین برای مشخص شدن نحوه تقسیم ارث و اینکه اختلافات در این زمان پیش نیاد در کشور ما یک سری قوانین مربوط به ارث و طبقات ارث وجود دارد. یکی از این موضوعات مهم مربوط به حقوق ارث و قوانین آن است. که دو تعریف کلی دارد:

 1. اول اینکه ارث یعنی انتقال و جابجایی قهریه دارایی ها یک نفر که فوت شده به بازماندگان که با مرگ یک فرد شروع میشود و بعد از پرداخت تمام دیون و بدهی های آن فرد فوت شده به مرحله آخر می رسد.
 2. در تعریف دیگر ارث به این معنی میباشد. که با فوت یک فرد یکسری از دارایی‌های وی به بازماندگان و وراث میرسد که این تعریف شباهت زیادی با معنی ترکه دارد. منظور از ماترک تمامی دارایی ها و حقوق مالی فردی می باشد که بعد از دادن بدهی ها به بازماندگانش میرسد.
بیشتر بخوانید–>> مشاوره رایگان با وکیل ملکی

ارث را چطور تقسیم می کنند؟ نحوه تقسیم ارث پدر ، ارث مادر از فرزند و …

بر اساس قانون طبقات ارث از شرع اسلام گرفته شده است. که در آن ورثه دو دسته می شوند و رثه خونی و ورثه نسبی.
و یکی از موضوعات پیچیده ای که در ارث وجود دارد تقسیم آن است. طبقات ارث شامل:

 • طبقه اول: پدر و مادر، فرزندان و نوه ها.
 • طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادر شخصی که فوت شده.
 • طبقه سوم خاله ها دایی ها عمه ها و عموهای فرد فوت شده و فرزندان آنها هستند.
بیشتر بخوانید–>> آدرس دادگاه های تهران

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان – ارث مرد از زن – ارث مادر از فرزند – ارث مرد بدون فرزند – تقسیم ارث پدر

تقسیم ارث به این صورت است که در هر طبقه اگر فردی وجود داشته باشد ارث او می رسد و به سراغ طبقه بعدی نمی رود .

قانون جدید تقسیم ارث

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

مثلاً اگر متوفی پدر یا مادرش زنده است، دارایی های او به پدر و مادرش می رسد .و به پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادر چیزی نمی رسد. نکته دیگر اینکه در هر طبقه هم درجه بندی وجود دارد.

و فردی که به متوفی نزدیکتر باشد ارث داشته و چیزی به درجه بعدی ها نمی رسد. طبقات گفته شده مربوط به کشورهای دیگر است اما در کشور ما فقط به نسبت های نسبی داده می شود .یعنی افرادی که ارتباط خونی با هم دارند . و به سببی ها ارثی تعلق نمی گیرد.مگر اینکه دو نفر زن و شوهر باشند.

بنابراین هیچ کدام از این طبقات مانع ارث بردن زن و شوهر از هم نمی شوند. یک نکته بسیار مهمی که در نحوه تقسیم ارث باید به آن توجه شود. پرداخت بدهی ها و دیون متوفی می باشد . چراکه تا زمانی که بدهی های یک فردی که فوت شده پرداخت نشود اجازه تصرف در مال او داده نمی شود .

هزینه های کفن و دفن ، بدهی های مالی و اتاق وصیت‌نامه‌اش باید پرداخت شود سپس مابقی بین وراث تقسیم میشود.

بیشتر بخوانید–>> بهترین وکیل ملکی غرب تهران

موانع ارث بر اساس ارث در قرآن

با مطالعه بیشتر نحوه تقسیم ارث گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که فرد از ارث محروم میشود مثلاً :

 • کافر از فردا مسلمان ارث نمی برد.
 • دوم اینکه اگر فردی فرزند زنا باشد از پدر و مادر و خویشاوندان آنها ارث نمی برد.
 • مورد سوم اینکه اگر فردی مورث خود را عمدا بکشد، ارثی به او نمی رسد . در واقع با قتل یک نفر به قاتل او ارث نمی رسد.
 • در مورد چهارم فرد مفقودالاثر است. تا زمان رسیدن خبری از او سهمش محفوظ می ماند.
 • و مواردی از این قبیل.
بیشتر بدانید–>> بهترین وکیل متخصص ملکی
تقسیم ارث بین ورثه

ارث چگونه بین ورثه تقسیم می شود؟

ارث چگونه بین ورثه تقسیم می شود؟فرمول تقسیم ارث طبق قانون ارث جدید

همانطور که در بالا بیان شد از قوانین مربوط به خود را دارد و با افرادی که ارث می برند .و یا ارسال آن میشود آشنا شدید حال در این جا برای توضیح می دهیم که چگونه این ارث را بین افراد تقسیم می کنند.

وقتی که وارث زن یا شوهر یا مادر باشد:

 • مادر متوفی: اگر متوفی کمتر از دو برادر یا فرزند داشته باشد، مادر یک سوم اموال را به ارث می برد.
 • ولی اگر بیشتر از دو برادر و چهار خواهر و یا فرزند داشته باشد مادر یک ششم اموال را به ارث می برد.

 

 • زن: میزان ارثی که می برد دو حالت دارد. اگر همسرش بچه نداشته باشد زن یک چهارم اموال را به ارث می برد و اگر همسرش بچه داشته باشد زن یک هشتم ارث می برد.
 • شوهر: مرد اگر زنش فرزندی نداشت ، یک دوم اموال زن را به ارث می برد. ولی اگر زن فرزند داشته باشد مرد یک چهارم اموال او را به ارث می برد.
بیشتر بدانید–>> وکیل ملکی خوب قم

قانون ارث

در تقسیم بندی دیگر نحوه تقسیم ارث بر اساس قرابت و نزدیکی افراد جدول ارث به قرار زیر است :

 • پدر فرد متوفی اگر فردی که فوت شده دارای فرزند باشد پدر یک ششم به ارث می برد.
 • اگر فرد فوت شده یک خواهر یا یک برادر مادری داشته باشد پدر یک ششم.
 • اگر فرد متوفی خواهران و برادران مادری زیادی داشته باشد، پدر یک سوم.
 • اگر فرد متوفی بیشتر از دو تا خواهر پدری یا پدری مادری و بدون برادر باشد. پدرش دو سوم اموال را به ارث می برد.
 • اگر فردی که فوت شده فقط یک دختر داشت پدرش یک دوم اموال او را به ارث می برد.
 • اگر فرد فوت شده فقط یک خواهر پدری داشته باشد، پدرش یک دوم اموال و ارث می برد.
تقسیم ارث

روش های تقسیم ارث

 • اگر متوفی دو دختر و بیشتر و بدون پسر باشد،پدرش دو سوم اموال را به ارث می برد.

ارثی که به زن متوفی تعلق می گیرد یک هشتم اموال عمومی می باشد. در صورتی که همسران بیشتر از یک نفر باشند، این یک هشتم بین آنها تقسیم می شود.

بیشتر بدانید–>> وکیل ملکی تهرانپارس

سخن پایانی

با توجه به اینکه همه ما بر ابن قوانین نحوه تقسیم ارث اشراف نداریم ، بهتر است برای اینکه حقی از ما ضایع نشود به سراغ مشاورین و وکلای تخصصی این حوزه برویم . تا با رهنمودها و کمک ایشان بتوانیم اموال را سریع آزاد و بین ورثه منصفانه و بدون اختلاف تقسیم نماییم.

بیشتر بدانید–>> پاسخ به سوالات حقوقی

1 دیدگاه در “ارث و نحوه تقسیم آن به زبان ساده|فرمول تقسیم ارث

 1. ناتاشا گفت:

  سلام عالیه مطالبتون ممنون از شما
  بیگ لایک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *